Kontakt os

Lille torv 1a, 1. 7700 Thisted

Phone: +45 53628949
Email: info@strabiconsult.com
Værdiansættelse, salg af virksomhed, pris på virksomhed, salg af selskab, selskabsværdi, værdiansættelse
9307

Er din virksomhed en Investering?

Ønsker du at begynde et ejerskifte om 3-5 år, og er du ikke klar til at gå på pension før om 10-12 år?

Så er StraBI Broker det rette valg!

 

 

StraBI Broker

Et unikt setup, der tilpasses netop de muligheder der ligger i jeres virksomhed, forretning og organisation, hvor vi strategisk forbereder et salg af virksomheden.
StraBI Broker er et sammenhængende udviklingsprogram. Vi gennemfører en screening af virksomhedens potentiale, udvikler og implementere en målrettet strategi og sikrer en profilering af virksomheden, målrettet det optimale ejerskifte – slag af virksomhedslag af virksomhed eller generationsskiftegenerationsskifte.

 

I hele forløbet arbejder vi med organisationsudvikling og implementere et aktivt ejerskab, så virksomheden får det absolut optimale ved salg af virksomheden.

 

Udgangspunktet er ejerledede- og familieejede virksomheder, der udvikles til et niveau, hvor de passer til en udvalgt målgruppe af strategiske købere.

 

Vi tager de mest effektive ledelsesmæssige-, finansielle-, og organisatoriske discipliner fra Private Equity og anvender dem i rammerne af jeres virksomhed.

 

Bag dette unikke StraBI Broker koncept, ligger mere end 20 års succes i udvikling af danske virksomheder, som investeringsobjekter.

 

Få størst mulig effekt af et salg, ved at kombinere vores speciale i forretningsudvikling, værditilvækst, bestyrelsesrådgivning og strategisk salgsmodning.

Struktur og målstyring

Definer en investeringstese, udarbejd en 3 til 5-årig strategi. Brug de rette måleparametre og strukturer organisationen. Etabler ejerskabet hos ledere og medarbejdere.

 

Udvikling og vækst.

Udvikling af organisation og vækst i markedet.

Tøv ikke med at investere hvis det er en god case.

 

Manage for value

Forfølg de essentielle påvirkninger af den multipel model, der anvendes. Incitamenter skal baseres på værditilvækst. Optimering af arbejdskapital og omkostningsreduktion er obligatorisk.

StraBI Broker

succesfuld generationsskifte skaber vækst

Få størst mulig effekt i et salg af virksomheden. StraBI Broker er et sammenhængende udviklingsprogram, med en strategisk målrettet salgsmodning.

Værdiansættelse af virksomhed

Sådan arbejder vi!

Det handler om dine ambitioner og behov. Derfor indleder vi med at afklare, om du og din organisation, har de rette forudsætninger.

 

Vi Screener din virksomheds potentiale objektivt udefra, inden vi indlejrer os i jeres interne data. Her identificerer vi mulighederne for at etablere en skarp virksomhedsprofil.

Vi analyserer jeres interne data, konkurrenter og markedsmuligheder. Vi finder de organisatoriske styrker og udviklingspotentialer. Resultatet bliver anvendt i strategiudviklingen.

 

StraBI Consult er projektleder på strategieksekveringen og leverer ejersparring. Vi sikrer at organisationen udvikler sig, til at kunne udleve strategien og indgå i det fremtidige ejerskab.

 

Når vi nærmer os en udvikling, der sikrer jer det bedst mulige ejerskifte, og afkast af jeres investering, indleder vi en salgsproces. I salgsprocessen identificerer vi potentielle strategiske købere. Vi sikrer de rette kompetencer til salgsprocessen, inklusiv advokat- og revisorbistand.

 

Vi leverer et udviklingsprogram som stage gate model, hvor hvert modul skaber værdi for virksomheden.

Fordele ved StraBI Broker

Du får leveret en rådgiver der følger jer fra start til slut. Vi leverer tid, ekspertise og projektledelse, så I har de rette kompetencer til de rette opgaver.

 

Fundamentet er bygget på erfaring, international forskning og danske studier, af mere end 20 års succes, i udvikling af danske virksomheder, som investeringsobjekt.

 

Vi bringer denne særlige viden og styrke med ind i rammerne af ejerledede- og familieejede virksomheder.

 

Med en stage gate model, har I stor kontrol over hver fase af processen. Med en gensidig incitamentsaftale sikrer vi, at der arbejdes i fælles interesse, så I får størst mulig udbytte af jeres investering.

Skal vi ringe dig op!

Udfyld formularen


    Find en løsning der passer dine behov og ambitioner