fbpx

Lille Torv 1a, 1.

7700 Thisted

+45 53628949

Telefon

8-20

Alle dage

Kontakt os

Lille torv 1a, 1. 7700 Thisted

Phone: +45 53628949
Email: info@strabiconsult.com
Forretningsudvikling, Strategi, Vækst, salg af virksomhed, salgsmodning, generationsskifte
Professionel bestyrelse Martin Søvsø

Bestyrelse & Ejersparring

Mangler du en sparringspartner, eller har du behov for at tilføre nogle kompetencer? Så kan en Bestyrelse være det værdiskabende valg, men der findes også andre løsninger.

Som ejer kan det være ensomt at skulle træffe store beslutninger om udvikling, investeringer, og krisestyring. For de fleste virksomhedsejere kommer der overvejelser om, etablering af en Bestyrelse eller Advisory Board.

Bestyrelse

Mange virksomheder uden krav om bestyrelse, kan have stor gevinst ved at etablere en professionel bestyrelse.

Ønsker I at få størst muligt udbytte, skal I etablere en Specialiseret professionel bestyrelse.

Hos StraBI Consult ser vi mange virksomheder, med bestyrelser der er etableret inden for et begrænset netværk. Vores erfaringer har vist, hvilken effekt det har, med en bredere tilgang til valg af medlemmer og formand.

 

Vi hjælper jer med at udvikle en bestyrelse, der skaber værdi for dig som ejer, og for din virksomhed. Vi identificer behov i kompetencer og human kapital, og vi kan bistå med rekrutteringsprocessen.

 

Bestyrelse har juridisk et ansvar.

En bestyrelse har et juridisk ansvar over for din virksomhed, og deraf en stor involveringsgrad.

 

Bestyrelse er en vigtig partner i udvikling af din virksomhed, og kan være dit stærkeste kort i konkurrencen med din branche.

Ejersparring ejer sparring

EjerSparring; Ejer sparring

Ejersparring er for virksomheder, hvor bestyrelse ikke er et værdiskabende valg, eller hvor det endnu ikke er et fast behov.

 

StraBI Consult yder Ejersparring, hvor du kan få en fast tilknyttet rådgiver, der bistår dig i de store beslutninger om udvikling, investeringer, og krisestyring.

 

Læs mere om EjerSparring her.

 

Ledelsesrådgiver og konsulent har rådgiveransvar.

Rådgiverne vil være underlagt rådgiveransvar, og har stor interesse i udvikling af virksomheden og har høj involveringsgrad.

StraBI Consult er forsikret hos Topdanmark.

Advisory Board

Et Advisory Board har til opgave at vejlede og sparre med en virksomheds ledelse, om udvikling og præstation i virksomheden. Et Advisory Board er ikke underlagt juridiske krav i selskabsloven.

Vores erfaring er, at Advisory Boards kan give værdi til virksomheder, men at det oftest kan give større værdi at etablere en professionel specialiseret bestyrelse.

 

Et Advisory Board har ofte en lav involveringsgrad i forhold til andre løsninger.

 

Bestyrelse, Ejersparring eller Advisory Board.

Vi hjælper dig med at finde en struktur, der skaber værdi for din virksomhed.

 

Bestyrelse

Juridisk krav for A/S

 

Har juridisk ansvar for din virksomhed

 

Beslutningskompetence

 

Stor involveringsgrad

 

Tilfører kompetencer til din virksomhed

 

Stor effekt i mellemstore virksomheder

EjerSparring Ejer Sparring

Ejersparring

Ikke et juridisk krav

 

Er underlagt rådgiveransvar over for din virksomhed

 

Ingen beslutningskompetence

 

Stor involveringsgrad

 

Tilfører din virksomhed kompetencer

 

Stor effekt ved udviklingsprojekter – strategi – salgsmodning – ejerskifte

Advisory Board

Ikke et juridisk krav

 

Intet juridisk ansvar over for din virksomhed

 

Ingen beslutningskompetence

 

Lav involveringsgrad

 

Tilfører kompetencer til din virksomhed

 

Bestyrelsens sammensætning

 

Er det bestyrelsen der vedtager strategien, eller er det strategien der definerer bestyrelsen?

 

En bestyrelse der er professionel, sikrer løbende opfølgning på den vedtagne strategi.

 

Ændres strategien skal bestyrelsens kompetencer revurderes, og udskiftning foretages.

 

Der findes 5 vigtige typer af human kapital i ledelse, som alle skal være til stede i en effektiv bestyrelse.

 

Har du en professionel bestyrelse, der er tilpasset efter behovet i strategien og den humane kapital, så har du en specialiseret professionel bestyrelse.

 

Der findes mange udbydere af viden om bestyrelser.

Her er et par stykker der giver god indblik.

Vores ekspertise

 

Vi bistår dig med ejersparring, så du ikke står alene med de store, vanskelige, eller følsomme beslutninger.

 

Som ejerleder har man ikke et 8-16 job, og derfor står vi klar når du har brug for sparring.

 

Vi har bidraget med studier, der har dokumenteret effekten af den specialiserede professionelle bestyrelse, i succesfulde danske virksomheder. Vi har derfor stor viden og erfaring, der bidrager til at du får den stærkeste bestyrelse.

 

Vi hjælper dig med den rette løsning, så du får det stærkeste hold.

 

Du får leveret viden om hvad der virker, og hvordan du når i mål.

 

Har du brug for ejersparring eller råd om etablering af en bestryrelse.

Få en gratis ejersparring, kontakt os her.


    Find en løsning der passer dine behov og ambitioner