Kontakt os

Lille torv 1a, 1. 7700 Thisted

Phone: +45 53628949
Email: info@strabiconsult.com
Professionelle rådgivere faciliterer værdiskabelse i M&A-processen ved at bringe ekspertise ud over revision og jura. Billedet viser en gruppe erfarne rådgivere, der samarbejder om strategisk planlægning og udforskning af muligheder i en fusion eller opkøbssituation. Deres dybtgående viden inden for økonomi, markedstrends og forretningsstrategi bidrager til at optimere transaktionen og skabe langsigtede fordele for virksomheden.

M&A Rådgiver

Vi ved, at succes i M&A handler om meget andet end jura og finansiering.

I vores rådgivning fokuserer vi på at hjælpe virksomheder med at navigere i de komplekse udfordringer, der er forbundet med M&A. Vi forstår, at kun omkring 31% af transaktionerne leverer de forventede synergier i form af omkostningsreduktion, og at mindre end 15% leverer de forventede vækstsynergier. Det er her, vores ekspertise kommer ind.

Vi har adgang til omfattende data og har opbygget en betydelig mængde erfaring gennem mange års arbejde med M&A. Vi bruger disse ressourcer til at hjælpe vores kunder med at undgå de faldgruber, der ofte fører til skuffende resultater. Vores tilgang inkluderer grundig due diligence, realistisk planlægning, og en klar strategi for post-merger integration.

Ved at arbejde tæt sammen med vores kunder, hjælper vi dem med at identificere og realisere de synergier, der kan drive både omkostningsreduktion og vækst. Vores mål er at sikre, at vores kunder ikke bare bliver en del af statistikken, men at de opnår de resultater, de håber på i deres M&A-aktiviteter.

M&A som strategi og forretningsudvikling, kan skabe værdi af din virksomhed, og vækst.

Mergers og acquisitions (M&A) kan være en kraftfuld strategi for forretningsudvikling, der kan skabe betydelig værdi for din virksomhed. Ved at kombinere ressourcer, teknologier, og markedsandele, kan M&A-transaktioner hjælpe virksomheder med at opnå skala, diversificere deres produktportefølje, og udvide deres geografiske rækkevidde.

M&A kan også være en effektiv vej til vækst. Ved at erhverve eller fusionere med andre virksomheder, kan virksomheder hurtigt få adgang til nye markeder, kunder, og teknologier, som kan være tidskrævende og dyrt at udvikle internt. Desuden kan M&A hjælpe virksomheder med at opnå omkostningssynergier gennem stordriftsfordele og eliminering af redundans.

Men det er vigtigt at bemærke, at M&A ikke er uden risici. Som tidligere nævnt, leverer mange transaktioner ikke de forventede synergier. Derfor er det afgørende at have en klar strategi, grundig due diligence, og effektiv post-merger integration for at sikre succesen af M&A-transaktioner. Med vores omfattende data og erfaring, kan vi hjælpe dig med at navigere i disse udfordringer og realisere det fulde potentiale af dine M&A-aktiviteter.

M&A bidrager blandt andet til bringe din virksomhed niveauer videre i udviklingen.

Med M&A kan I udnytte de muligheder, der er på markedet, og få adgang til nye markeder.

Mergers og acquisitions (M&A) kan i høj grad bidrage til at bringe din virksomhed til nye niveauer i udviklingen. M&A kan hjælpe med at accelerere væksten, udvide markedsandelen, og styrke konkurrenceevnen ved at give adgang til nye teknologier, markeder, og kunder.

Det kan også hjælpe med at optimere driftseffektiviteten gennem realiseringen af omkostningssynergier. Ved at kombinere ressourcer og kapabiliteter kan virksomheder opnå stordriftsfordele, eliminere redundans, og forbedre deres omkostningsstruktur.

Men det er vigtigt at huske på, at M&A er en kompleks proces, der kræver omhyggelig planlægning, due diligence, og post-merger integration. Med vores omfattende data og erfaring, kan vi hjælpe dig med at navigere i disse udfordringer og sikre, at din M&A-strategi bidrager til at bringe din virksomhed til nye niveauer i udviklingen.

 

StraBI Consult arbejder med at sikre din virksomhed størst muligt afkast af jeres strategi i fusion & opkøb (M&A). Vi fokusere både på effekterne af Economies of scale (stordriftsfordele), og Economies of scope (samdriftsfordele).

StraBI Consult leverer en målrettet søgning efter og analyse af potentielle opkøbskandidater, og fusionspartnere, og vi gennemfører en target screening, som resulter i en liste med virksomheder, der matcher jeres strategiske fokus (Kandidatlisten).

 

Vi afstemmer kandidatlisten med jer, og udvikler kontakten til potentielle sælgere og afstemme prisforventninger.

 

Vi bistår med forhandlingerne om både købspris og fremtidig konstruktion af sammenlægningen.

 

M&A – De rette kompetencer i Strategi & Forretningsudvalg, Jura og Revision.

M&A processen giver størst mulig værdi, hvis de rette kompetencer anvendes til de rette formål. StraBI Consult hjælper med at finde advokater og revisorer, der har erfaring og kompetence, i netop den transaktion I søger. Vi samler således det bedste team, til at sikre en succesfuld proces og realisering af forretningspotentialet og organisationerne.

 

Værdiansættelse, salg af virksomhed, pris på virksomhed, salg af selskab, selskabsværdi, værdiansættelse
optimering; synergi realiserinig; ejerledede- og familieejede virksomheder; SMV

M&A Analyse – optimering & Synergi realisering.

Forventningerne til afkast af investeringerne i M&A, er ofte forbundet med forventninger om hurtig tilbagebetalingstid.

 

Der er stor forskel på om der er tale om en fusion, hvor sammenlægningerne har høje omkostninger, eller om der er tale om opkøb af en virksomhed, der skal indgå i en portefølje.

 

Vi udarbejder analyser, der er målrettet jeres strategi, og udarbejder en plan for integration og realisering af potentialerne.

 

M&A analyser er forudsætning for succes.

 

Fortsat vedvarende udviklingsfokus, styring og beslutningsdygtighed, skaber rammerne.

 

Aktivt ejerskab og omsorg for organisationerne, realiserer potentialet.

 

Op mod 60% af forhandlinger og tilbud om M&A, stoppes af Due dilligence resultaterne. Altovervejende skyldes det kommercielle forhold eller manglende compliance på konkret regulerede forhold. 75% af årsagerne til fejlslagen integration skyldes forhold der kan imødekommes inden for ledelsesrådgivning. Det viser en rapport udgivet fra brancheorganisationen Brancheforeningen for Aktive Ejere i Danmark

 

Kapitalfremskaffelse

Der findes flere muligheder for kapitalfremskaffelse, i forbindelse med M&A. Effekterne har forskellige forretningsmæssige udfald og påvirkninger, af jeres interne ledelsesmæssige discipliner.

 

Due Diligence

De indledende analyser suppleres med en due diligence af modparten.

Formålet er at indhente og efterprøve oplysninger om virksomheden. I skal opnå tilstrækkelig indsigt i virksomhedens forhold, til at kunne vurdere risiko og potentiale.

 

Vækst og afkast

Mål på de rigtige parametre.

Follow the money er grundlæggende KPIer, og I skal skræddersy jeres synliggørelse af resultater, til succeskriterier og motivationen for M&A.

I får hvad I måler på!

 

Find en løsning der passer dine behov og ambitioner