fbpx

Lille Torv 1a, 1.

7700 Thisted

+45 53628949

Telefon

8-20

Alle dage

Klient Anonym
Branche : Fremstilling af metalprodukter
Dato : 10. februar 2022
Status : Closed
Tags : Virksomhed i drift
Geografi Nordjylland
Rådgiver Martin Søvsø
Kontakt 5362 8949

Kendt Nordjysk produktionsvirksomhed til salg.

Efter 3. generation i familiens eje, har den nuværende ejeren besluttet at trække sig tilbage og derfor udbydes denne produktionsvirksomhed til salg.

 

Virksomheden producerer en lang række metalvarer hvor af størsteparten galvaniseres.

 

Handelsvarerne er kendte og findes over hele Danmark samt i dele af norden. Du støder på dem parker, offentlige rekreative områder, hos virksomheder og private.

 

Der er derfor en god risikospredning i kundeporteføljen.

 

Navnet og varemærket (uregistreret) er landskendt og genkendes i de fleste husstande, produktionsvirksomheder, rederier, landbrug og mange andre steder.

 

Virksomheden producerer, på traditionelt vis, alle deres produkter i Danmark. Virksomhedens er derfor kendt for produkternes kvalitet og æstetik.

 

De ca. 20 medarbejdere har en god anciennitet, hvilket betyder at de kender alle processer i produktionen. Produktionen vil derfor kunne sikres i et ejerskifte.

 

Ledelsen udgøres af ejeren. Hustruen er en del af kontorpersonalet og derudover har virksomheden en kontorassistent, der har stort og loyalt indblik i virksomhedens administration, kunder, kontrakter m.m.

 

Maskinparken er komplet til egen produktion af komponenter, halvfabrikat og færdigvarer. Dog har man valgt at få enkelte komponenter laserskåret hos underleverandører.

 

Kompetencerne med anvendelse af maskinparken og den høje kvalitet, afstedkommer også produktion af designer vare for kendte brands.

 

Der laves tillige kundetilpassede løsninger af egne produkter og i mindre omfang projektsalg.

 

I 2021 outsourcede virksomheden en fast bestanddel af processerne til underleverandører. Anlægget kan bringes i drift igen, for en mindre investering.

Kortsigtet 12-18 måneder.

Som beskrevet er en del proces outsourcet. Det er muligt at tage processen hjem igen, med en relativ beskeden investering. Det anslås at have en ROI på ca. 15 måneder, under de nuværende forudsætninger.

 

Med den aktuelle efterspørgsel på den givne proces, vil der være basis for at udnytte en ledig kapacitet i driften af eget anlæg, og tilbyde det som en service til andre virksomheder.

 

Nogle få komponenter leveres tilpasset fra underleverandørerne, b.la. laserskåret komponenter.

Der er basis for at optimere produktionen, enten med investering i andre teknologier, eller ved at outsource dele af komponentproduktionen til specialiserede underleverandører. Med en outsourcing vil effektiviteten kunne øges. Det vurderes at en investering vil have en ROI på ca. 12 måneder.

 

En fokuseret kundesegmentering og en bevidst strategisk afvejning af kundeaftaler samt ændret forhandlingspolitik, vil optimere resultatet.

 

Langsigtet 12-24 måneder.

Såfremt kædeaftaler ikke suppler købers forretningsmodel, kan den fremadrettede værdikæde, med fokus særligt på B2C, eventuel omstruktureres til onlinehandel.

 

 I forhold til den aktuelle forretningsmodel, vil den rette organisation kunne skabe en ikke uvæsentlig turnaround, med effekt på top og bundlinje, samt en total omstrukturering af arbejdskapitalen.

 

 

Alternativ.

Der findes andre muligheder og vi indgår gerne i en nærmere dialog herom.

Ejendomme.

Produktion og lagerbygninger udgør ca. 2500 m2. Bygningerne er kendetegnet ved dels udvidelser gennem årene og opkøb af nabobygninger. Derfor er der også variation er bygningernes æstetik.

 

Der er adgang til læsseporte fra omfartsvejen, men det også muligt at håndtere gods fra ”indersiden”. Den vestlige del af komplekset ligger tæt op ad bymidten, hvor der er direkte adgang til parkeringsarealer.

 

Kontorbygningen er en ældre murmestervilla, der har behov for en renovering ved forventet længer tids anvendelse.

Driftsaktiver.

Maskinparken omfatter et produktionsanlæg til opskæring, udstansning, pres og buk, drejning, svejsning m.m. af metalprodukter.

Til maskinerne er der værktøjer til at producere standardsortimentet i virksomhedens produktportefølje.

 

Omsætningsaktiver.

Omsætningsaktiverne tæller råvarelager, vare under produktion og lager af halvfabrikat samt handelsvare.

Immaterielle anlægsaktiver.

Der rådes over et par immaterielle rettigheder, som beskyttelse af varemærke.

 

2021

Stigende energipriser, høj råvarer efterspørgsel og knaphed i outsourcede processer hos underleverandører, har påvirket regnskabet. Derudover er der en effekt af Coronakrisen, der kan måles i nedgang på toplinjen.

 

Aktuelt (primo feb. 2022)

Ordrebeholdningen, målt i kr., er 32% over samme tid sidste år.

Forventninger 2022

Der er budgetteret med en nettoomsætning på ca. kr. 12.8 mil.

Driftsresultatet ventes at nå kr. 1.5 mil.

Direktør seniorrådgiver

Kontakt

 

Martin Søvsø

Virksomhedsmægler

Phone:
+45 5362 8949

Beliggenhed

Virksomheden er beliggende i Nordjylland med ca. 25 minutter til motorvejsnettet.

Nærmere oplysninger gives ved relevante henvendelser.

Kontakt os vedrørende køb af denne virksomhed

Få tilsendt salgsprospektet på mail ved at udfylde formularen her.

 

 

 

    Privatlivspolitik.

    Lille torv 1A, 1. 7700 Thisted

    Find en løsning der passer dine behov og ambitioner