Rådgivende virksomhedsmægler

Ny Pris

Klient :Hanstholm gl. Kro
Branche :Kro &  Selskabslokaler
Dato :1. december 2021
Status :Sælges
Pris :2.650.000
Tags :Virksomhed i drift
Energiklasse:D
RådgiverMartin Søvsø
Kontakt5362 8949

Kro til salg i Thy

Veletableret kro med muligheder!

Kro med gode forretningsmuligheder og fast kundekreds.

Hanstholm gl. Kro sælges. Kroen er beliggende midt i Cold Hawaii og på kanten af Nationalpark Thy, hvilket skaber muligheder.

Drømmer du om at udvikle en historisk kro midt i Cold Hawaii, eller vil du drive traditionel kro og beværtning, så har du nu muligheden. Vi har nu Hanstholm gl. kro til salg.

Kroen er indrettet med traditionel beværtning og selskabslokaler, der fremstår atmosfærefyldte og flot vedligeholdte.

I tillæg til beværtningen er der indtjening på spillehal, og udlejning af selskabslokaler med et godt køkken.

Selskabslokalerne fremstår flotte og præsentable. Køkkenet er velindrettet og godt udstyret til at servicerer fuldt belagte selskaber. Kroens placering, tæt på indkøbscenteret, giver meget gode parkeringsforhold, som i meget høj grad tilgodeser selskabslokalerne.

 

Kro til salg i Thy – med udviklingsmuligheder

Der er et uudnyttet potentiale i selskabslokalerne, hvor markedet ikke er tilgodeset. Dette kan ske med det rette engagement og evt. i samarbejde med 3. part.
Et samarbejde med 3. part om udnyttelse af dette potentiale, vil reducere kapitalbehovet til en sådan forretningsmodel.

Grunden hvorpå ejendommen er placeret, er ikke fuldt udnyttet. Der kan derfor udvikles på Kroens forretningsmuligheder, gennem tilbygning af for eksempel en værelsesfløj, flere og mere fleksible
selskabslokaler eller evt. restauration.

Sommeren igennem er der daglige henvendelser fra turister, der ønsker bespisning. Et fokus på udnyttelse af sæsonbetonet efterspørgsel kan udnytte anvendelsesmulighederne.

Kroen er placeret i Cold Hawaii på kanten af Nationalpark Thy, et smørhul af fødevare ressourcer med lokalt aftryk. Det giver gode muligheder for at øge fokus på denne tiltrækningskraft.

Hanstholm har for alvor fået fokus på at udnytte potentialet af beliggenheden med havnen. Havnen har gennemført den største udvidelse siden etableringen i 60’erne. Det har skabt grobund for en udvikling erhvervsmæssigt og for den fremtidige beskæftigelse.

Her har du mulighed for at sætte dit præg på udviklingen
Eksisterende drift

Har du ambitioner om at udvikle Kro driften, er der gode muligheder for både at tænke i retning af sæsonefterspørgsel, restauration og mindre event.

Festlokalerne rummer et større potentiale i forhold til belægningsprocent og tilbud om evt. pakkeløsninger til fester. Her kan et samarbejde med andre aktører reducere behovet for kapital til investeringer.

 

De store tanker

Arealet hvor Kroen er beliggende er ikke fuldt bebygget og der er muligheder for at tænke lidt større tanker.

Der er tidligere givet byggetilladelse til at inddrage gårdmiljøet mellem de tre længer som spillested, med plads til diskotek og live musik. Projektet blev sat på pause da man introducerede rygeloven.

Tidligere har der været en fjerde længe med serveringslokaler og værelsesudlejning.

 

Thisted kommune har investeret store ressourcer i området, som kan danne grundlag for Kroens og byens fremtidige udvikling.

Cold Hawaii og Nationalpark Thy er to magneter for turismen, og Hanstholm som gammel tysk fæstning fra 2. verdenskrigen, trækker også tyske turister.

Havnen har netop afslutte den største udvikling siden havnens etablering i 60érne. Derfor er der grundlag for en udvidelse af erhvervslivet med et bredere fundament til den maritime industri.

 

Ejendommen er beliggende på Centervej 35 (Vejkode: 131), 7700 Thisted
Matrikelnr.: 5r

Planområdet giver mulighed for at udvide bebyggelsesprocenten læs mere her 

De eksisterende bygninger

Hanstholm Gl. Kro kan dateres tilbage til ca. 1900.

Gennem tiderne har kroen haft sit traditionelle udsende som identitet.

Bygningerne fermstår i generelt god stand og vedligeholdelse er sket løbende .

Se BBR-oplysninger her

Udvidelse af det eksisterende bygningskompleks

 

Bebyggelsens omfang

  • Ejendommen har en registreret bebyggelsesprocent på ca. 32,5
  • I planområdet er det muligt at have en bebyggelsesprocent på 50. Det er derfor muligt at udvide med ca. 250m²
  • Tidliger er der givet byggetilladelse til at inkludere gårdmiljøet i bebyggelsen, med henblik på at etablere et spillested med plads til flere gæster.
  • Mulighederne er mange, og tidligere har der været en fjerede længe, med blanding af serveringsarealer og værelsesudlejning.
  • Sommeren igennem er der daglig efterspørgsel på servering af traditionelt kro-mad med fokus på lokaliteten. Det kan tænkes ind i en bygningsudvidelse.

Alle bygningsmæssige udvidelser, kræver myndighedsbehandling.

De økonomiske forudsætninger for denne investering, bygger på tre elementer.

Beværtning –  traditionel kro drift

Kroen har den største omsætning i krostuen. Det er fra almindelig servering og til tider er der afholdt mindre event med bl.a. live musik o.l.

Selskabslokaler

Udlejning af selskabslokalerne uden anden service, bidrager til omsætningen.

Der er afholdt enkelte events, med fuld service, bespisning og personale.

Spillehal

Spillemaskinerene giver en mindre omsætning, men har meget få variable omkostninger.

Supplementet fra spillemaskinerne bidrager derfor til bundlinjen.

Nærmere detaljer

Såfremt du har interesse i en videre dialog, kan nærmere detalje om de økonomiske forhold fremlægges.

 

Områdets tiltrækningskraft

Hanstholm tiltrækker både danske og nordeuropæiske turister.

Området tiltrækker turister fra Danmark til Nationalpark Thy, Surferparadiset Cold Hawaii, og til det tyske fæstningsværk fra 2. verdenskrigen.

Gennem sæsonen opleves der daglig efterspørgsel på bespisning. Dette kunne være et fokuspunkt i udviklingen.

Nationalparken, som udgør 24.370 ha, strækker sig i et op til 12 km bredt bælte langs vestkysten fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.

Nationalparken omfatter kyst, klitter, klitheder, klitplantager, kalkskrænter og store søer, og bindes sammen af mindre ekstensive landbrugsarealer.

Især klitterne og klithederne har stor national og international betydning.

Læs mere om Nationalpark Thy her.

Langs nationalparkens kyststrækning ligger et af verdens mest unikke surf områder med

destinationens stærkeste internationale brand “Cold Hawaii”. 

Erhvervslivets udvikling.

Hanstholm havn har, med den afsluttede udvidelse, givet adgang for et bredere erhvervsliv, end det der følger industrien.

Thisted kommune har i den forbindelse stort fokus på at understøtte denne udvikling.

Havneudvidelsen har endvidere givet adgang for et stort potentiale med udnyttelse af muligheden for lagring af co2 i undergrunden ud for kysten i Thy.

Beliggenhed

Vi har denne Kro til salg i Cold Hawaii, på kanten af Nationalpark Thy, med en beliggende midt i Hanstholm.

Hanstholm gl. Kro ligger i centerområdet og der er rigtig gode parkeringsforhold, hvilket tjener gæster til selskabslokalerne godt.


    Lille Torv 1A 1, 7700 Thisted Denmark

    Find en løsning der passer dine behov og ambitioner