Virksomhedsmægler

Hotel solgt

Hotelprojekt i Cold Hawaii solgt

Klient :Hotel Klitheden
Branche :Hotel & restauration
Dato :8. juli 2021
Status :Solgt
Pris :Min. 6.000.000
Tags :Investeringsejendom
Energiklasse:Undtaget §5 nr. 2

Investeringsejendom

 

Unikt hotelprojekt og lejlighedskompleks i hjertet af nationalpark Thy og Cold Hawaii.

 

Hotel Klitheden udbydes til salg, som investeringsejendom. Hotellet er beliggende i Kyst- og naturturismens mekka, Nr. Vorupør.

 

Den nuværende ejer har gennem flere år udviklet på mulighederne for at skabe et hotel og lejlighedskompleks, der imødekommer efterspørgslen på højere kvalitet af overnatningsmuligheder. Situationen omkring den nuværende ejer har desværre udviklet sig i en retning der gør at han ikke selv kan realisere projektet. Familien har derfor besluttet at udbyde hotelprojektet til salg, og derfor har du nu muligheden for at erhverve dig denne investeringsejendom.

 

Et hotel med Potentiale

Det er med kommunens godkendte lokalplan muligt at opføre et 4 etagers kompleks bestående af et mindre hotel med 28 dobbeltværelser, og 14 lejligheder. Som investeringsejendom er der derfor mulighed for frasalg af lejligheder, som giver en god businesscase for dig der ønsker at drive hotel. Er du projektudvikler eller ejendomsinvestor er der gode muligheder for etableringen af en forretning på forskellig vis.

Området er den mest eftertragtede destination for autentisk kyst- og naturturisme i Danmark, og er også velbesøgt af gæster fra Skandinavien og det nordlige Europa. Analyser fra Dansk kyst- og Naturturisme viser at kvalitet i overnatningsmuligheder samt brug af lokale råvarer og den gastronomiske oplevelse er en af de største udviklingspotentialer. Derudover er kommunens strategi og plan for udvikling af turismen klar. Det eksklusive og stærke brand i Nationalpark Thy og Cold Hawaii, skal styrkes i sin markedsføring og rammer for Turisterhvervet skal der tiltrækkes flere overnattende turister, med efterspørgslen på kvalitet i overnatningsmulighederne.

Målet for området er 300.000 flere overnatninger. I denne helhedsplan har kommune med lokalplansrammerne for det eksisterende hotel, inkluderet projektet i den samlede vision. Læs lokalplanen her og kommunens strategi her.

Du får mulighed for at erhverve et helt unikt hotelprojekt, hvor du med den rette strategi og de rette kompetencer kan målrette udviklingen til den konkrete og markante efterspørgsel.

 

Et autentisk miljø for Kyst- og naturturisme

Hotellet er placeret tilbagetrukket fra havet, med en afstand til havbadet, kysten og centerområdet på bare 500 meter. Det giver muligheden for at etablere et hotel der ikke er direkte påvirket tilstrømningen af lokale og turister til det yndede udflugtsmål omkring den gamle landingsplads, og alligevel drage store fordele af de autentiske omgivelser, og fokusere lokal og kulinarisk.

Vorupør er i en stor udvikling hvor lokale har draget omsorg for at udviklingen går i et med omgivelserne Det nye besøgscenter for nationalpark Thy er integreret i klitterne, og det viser tydeligt kommunens fokus på at understøtte udviklingen af kyst og naturturismen.

Det eksisterende hotel er bære præg af, at ejeren bevidst har haft en strategi om at gennemføre udviklingsprojektet, når lokalplanens endelige vedtagelse var tilvejebragt. Da der er tale om en investeringsejendom salget med henblik på nedrivning af de eksisterende bygninger, og derfor er der ikke udarbejdet energimærkning.
Det vil være muligt fortsat at drive hotel i de eksisterende rammer, men gennemførelsen af projektet er det bærende for buddene.

 

Solgt i udbud

Målgruppen for denne investering, er projektudvikler, ejendomsinvestorer og for dig der har evnen til at drive hotel med en fokuseret profil.

 

Projektudvikler

Er du projektudvikler, vil du med det udarbejdede materiale fra P+P arkitekterne, opleve et projekt der er lige til at gå til.

P+P arkitekterne har udarbejdet visualiseringer, indretningsforslag og skitser, der er i overensstemmelse med lokalplanen. Hvis du ønsker at gennemføre projektet som opstillet her, vil P+P arkitekterne kunne bistå med de endelige tegninger.

 

Såfremt du ønsker at udnytte investeringspotentialet i etablering af ejerlejligheder i de 2 øverste etager, foreligger der præsentationsmateriale til projektsalg af de 14 lejligheder.

 

Hoteldrift

Ønsker du at drive hotel i et af Nordeuropas mest eftertragtede kyst- og naturdestinationer, er der gode muligheder for at realisere en investering, med målrettet udnyttelse af efterspørgslen.

 

Kommunen har en plan for udvikling af turisterhvervet, og har gennem flere år vist handlekraft. Du får som hotelejer derfor gode rammebetingelser for at udnytte et hidtil uudnyttet potentiale.

 

Der er stor efterspørgsel på kvalitet i overnatningsmuligheder, samt lokale og regionale kulinariske oplevelser.

Ejendommen er beliggende på Nordsøvej 10 (Vejkode: 5096), 7700 Thisted
Matrikelnr.: 36cp

Projektet er muligt at udføre iht. den godkendte lokalplan for hotel klitheden

Det eksisterende hotel

Hotel Klitheden er grundlagt i 1960 og tilbygget i 80’erne.

Profilen af hotellet er ikke entydig og en fortsat drift er mulig, men vil kræve en investering i hotellets ydre. Den hidtidige ejer har prioriteret at projektet skal realiseres, og derfor er der ikke er foretaget vedligehold af det eksisterende hotels ydre.

Salget er med henblik på nedrivning for realisering af projektet.

Se matrikel info her

Se BBR-oplysninger her

Etablering af nyt hotel og lejlighedskompleks

 

Bebyggelsens omfang

  • Der kan med lokalplanen opføres et byggeri inden for et samlet matrikelareal på 2.626 m².
  • Der gives med lokalplanen mulighed for en bebyggelsesprocent på 120.
  • Der gives med lokalplanen mulighed for byggeri i 4 etager i op til 13,5 m højde.
  • Der kan indrettes hotel med tilhørende servicefaciliteter i byggeriets to nederste etager.
  • De to øverste etagers anvendelse fastlægges til boligformål.

De økonomiske forudsætninger for denne investering, bygger på tre elementer.

Hotellet

Hotellet er vurderet ud fra et fokus omkring de lokale ressourcer, og efterspørgslen fra turisterne. En konkret udvikling der giver hotellet et karakteristikum som en blanding af et kategori 3 hotel og et badehotel.
Driftsøkonomien i det fremtidige hotel Klitheden, er vurderet ud fra Analyse af økonomien på de danske badehoteller, udarbejdet for Videncenter for Kystturisme.
Alle tal er indeksreguleret og effekterne af Covid-19 situationen er neutraliseret. Det vil sige at der ikke regnes med den øgede interesse i 2020 og 2021 for det nationale publikum.
Forventet omsætning i 2024, såfremt hotellet er driftsklar til sæsonen 2023:
3.700.000

Restauranten

Restauranten er en naturlig del af hotellets samlede drift, men da der er efterspørgsel for området generelt, er de økonomiske konsekvenser vurderet separat.
Hele områdets råvare ressourcer og unikke fødevarer, er i høj grad efterspurgte. Områdets gæster søger en større oplevelse af den regionale madkultur, i et mere moderne udtryk. Det vil være et godt supplement til de øvrige tilbud for både turister og lokale.
Forventet omsætning for restauranten i 2024:
4.800.000

Lejlighedskompleks

De to øverste etager er, i henhold til lokalplanen, udlagt til boligformål. I det foreliggende materiale, er der 14 lejligheder på 82-92 m2 plus altan og depot.
Der har været flere henvendelser fra potentielle købere, som står klar, hvis projektet realiseres.
Materiale til igangsætning af projektsalg, foreligger og overdrages til dig som investor.
Salgsprisen for de færdige lejligheder er vurderet, og præsenteres for relevante investorer på forespørgsel.

Disclaimer

Hotel og restauration er analyseret og vurderet ud fra et rent turistmæssigt fokus, med den hidtidige demografi.
For den rette organisation er der således større potentiale i at tiltrække gæster med en profil der har større forbrug, herunder nationalitet, erhvervsmæssige gæster og udnyttelse af rammerne til arrangementer.

Beliggenhed

Hotellet ligger tilbagetrukket ca. 500 meter fra Vesterhavet Cold Hawaii – Nr. Vorupør.

Den tilbagetrukken lokation midt i det autentiske miljø, giver adgang uden trafikale gener i højsæsonen.

Lokationen sikrer gæsterne en mere rolig atmosfære, med gåafstand til Havbadet og moleområdet,

strand, attraktive surf spots i Cold Hawaii, Nordsøakvariet og byens centerområder.

Destinationen er et af den mest attraktive inden for Kyst- og Naturturisme i Danmark.

Hotel til salg. Set fra vest

Områdets tiltrækningskraft

Best Places to Travel in 2020 top 25 (Travel+lesure)

“…the North Sea, the nickname “Cold Hawaii.” Cold Hawaii Surf Camp is the place to go for lessons and rental gear; further inland, the sandy dunes and glimmering lakes of Thy National Park are ideal for hiking.”

Området er ikke kun bredt kendt og eftertragtet af danske, skandinaviske og nordeuropæiske turister. Det internationale medie Travel+lesure, udnævnte Klitmøller – Cold Hawaii og Nationalpark Thy, som nr. 25 på top 50 destinationer.

Nationalparken, som udgør 24.370 ha, strækker sig i et op til 12 km bredt bælte langs vestkysten fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.

Nationalparken omfatter kyst, klitter, klitheder, klitplantager, kalkskrænter og store søer, og bindes sammen af mindre ekstensive landbrugsarealer.

Især klitterne og klithederne har stor national og international betydning.

Læs mere om Nationalpark Thy her.

 

Langs nationalparkens kyststrækning ligger et af verdens mest unikke surf områder og destinationens stærkeste internationale brand “Cold Hawaii”. 

I Nr. Vorupør er flere spots udpeget til at være særlig attraktive for surfere, men generelt opleves byen som mere eftertragtet for en bredere og mere familieorienterede profil.

Der er attraktive tilbud inden for både naturoplevelser i og omkring Nationalpark Thy. Stranden byder på adgang for badegæster i Vesterhavet og Danmarks eneste Havbad, hvor der også afholdes Vinterbadefestival i december.

Der er mange muligheder inden for vandaktiviteter og er man ikke erfaren, eller ønsker mere rolige vandforhold, er de mange søer i Nationalpark Thy attraktive. Byens hyggelige og levende miljø med spisesteder, butikker, nationalparkcenteret, museet og Nordsø akvariet, hvor du blandt andet kan røre ved hajer, er autentisk og derfor kan du møde den lokale fisker, byens borgere og turister fra nær og fjern.

Se mere om Nr. Vorupør her.

 Nr. Vorupør ligger i hjertet af Nationalpark Thy og midt på kyststrækningen for Cold Hawaii. Derfor er byen en central del i Thisted kommunes udviklingsplaner, for det meget vigtige turisterhverv.

Hotel Klitheden som her udbydes til salg, er en del af strategien for udvikling af turismen i Thisted Kommune.

Kontakt os her

Kontakt os hvis du har interesse i denne investeringsejendom.

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Lille torv 1A, 1. 7700 Thisted

Find en løsning der passer dine behov og ambitioner