Bestyrelse Effekten af en bestyrelse

Customer :Anonym Familieejet koncern
Category :Bestyrelse, Generationsskifte
Date :19 November 2019
Status :Afleveret – Evalueret
Tags :Bestyrelse, Generationsskifte

Projektbeskrivelse

En effektiv bestyrelse?

Vores klient ejer to selskaber. Selskaberne har hver deres bestyrelse bestående af dygtige erhvervsfolk.

En effektiv bestyrelse, var overskriften på de mest konkurrencedygtige i branchen, og de stærkeste konkurrenter havde med en specialiseret professionel bestyrelse, væsentlig større afkast.

I forbindelse med planlægningen af generationsskifte, ønskede klienten en analyse af hvordan virksomhedernes konkurrencekraft kunne styrkes.

Vi fandt i dette projekt, at klientens virksomheder performede væsentligt under konkurrenterne, og rådgav klienten om udvikling af en effektiv bestyrelse, der kunne yde sparring om udvikling inden for målrettet strategi.

 

Forretningsanalyse i generationsskifte.

Projektledelse

Planlægningen af generationsskiftet blev udført af virksomhedens eksisterende rådgiver. Analyse af virksomhedernes performance og konkurrencekraften, samt rådgivning om forbedringer blev foretaget af StraBI Consult.

 

Familien bag ejerskabet, havde stor fokus på at pleje deres relationer i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne havde mange års anciennitet i begge selskaber.

Virksomhederne havde i årene op til projektet, haft god vækst og leveret det bedste regnskab nogen sinde. På den baggrund var der en stor tilfredshed med de præstationer, som afspejledes i resultaterne.

Koncernens revisor, havde foretaget en værdiansættelse på baggrund af selskabets isolerede præstationer, hvilket betød en værdiansættelse højere end hvad likviditeten kunne klare, for at sikre arveafgiften kunne betales.

Identificer optimeringspotentialet.

StraBI Consult skulle lever anbefalinger om, hvordan virksomheden kunne lever optimeringer, der kunne frigive kapital, til at servicer en eventuel gæld.

Alternative værdiansættelser og -exit strategier.

StraBI leverede værdiansættelser der tog højde for den markedsmæssige værdi, og hvilken risikofradrag der kunne tages til indtægt.

 

StraBI Consult etablerede et samarbejde med koncernens eksisterende rådgivere, om indsamling af data i begge selskaber.

Samtidig foretog StraBI Consult indsamling af data om konkurrenter, branche og markeder, for at danne en ude fra og ind screening af virksomhedens konkurrencekraft.

Optimeringspotentiallet.

Sammen med interne data, interview med nøglemedarbejder og benchmarking, kunne der opstilles nogle quick wins og et potentiale på mellem lang sigte 3-5 år.

Alternativ Exit og værdiansættelse.

Familieejerskabet blev udfordret på, hvad der var deres ambitioner og ønsker for ejerstrategien.

Ud fra dette strategiske arbejde, blev der identificeret flere alternativer til et traditionelt generationsskifte.

Med baggrund i benchmarking og data om konkurrenter, branche og markeder, blev der til de alternative exit strategier udarbejdet værdiansættelse og finansierings løsninger.

 

 

Bestyrelse Effekt Professionel specialiseret
Bestyrelse Effekt Professionel specialiseret

De konkrete initiativer for optimering af klientens virksomheder er omfattet af vores NDA og kan ikke refereres.

Den overordnede konklusion og resultatet af analyserne viste, at selv om virksomhederne havde haft god vækst og leveret historisk gode resultater, var konkurrencekraften, målt som afkastningsgrad, under niveau for hvad konkurrenter uden bestyrelse præsterede.

Til sammenligning havde en konkurrent, med en specialiseret professionel bestyrelse, en afkastningsgrad på op til mere end fem gange resultatet i klientens virksomheder.

 

Optimeringspotentialet

Optimeringspotentialet tegnede et billede af, at klienten ikke havde udnyttet styrken i kapabiliteterne i virksomhederne, og deres organisationer. Det viste også, at svaghederne ikke havde tilstrækkelig fokus i forretningsudviklingen. Mulighederne for at skabe større vækstrater, et bedre fundament for fremtidige ejere, og reducere risici for at konkurrenter kunne tage markedsandele, var signifikante.

Exitstrategi og værdiansættelse,

Klienten kunne anvende en kombination af generationsskifte og MBO (management buy out) som alternativ exit, og dermed reducere svagheder i organisationen og trusler udefra. For at få størst chance for succes, anbefalede vi at familien hentede en ny direktør ude fra.

Værdiansættelsen der blev lagt til grunde for anbefalingerne, var på baggrund af de, forholdsvis konkurrenterne, ringer resultater.

Værdiansættelsen der senere skulle tages til indtægt i kapitalfremskaffelse, var på baggrund af en gennemførelse af de konkrete initiativer for optimering, og en specialiseret professionel bestyrelse.

 

Find en løsning der passer dine behov og ambitioner